Yuningsih, C. R., and R. Rachmawanti. “Impelentasi Teknologi Dalam Teknik Melukis”. VISUALIDEAS, vol. 2, no. 2, Sept. 2022, pp. 76-82, doi:10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.909.