Aprilia, H. and Farid, R. (2022) “Perancangan Brand Identity dan Kemasan Lilypads”, VISUALIDEAS, 2(2), pp. 96–104. doi: 10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.929.