Yuningsih, C. R. and Rachmawanti, R. (2022) “Impelentasi Teknologi Dalam Teknik Melukis”, VISUALIDEAS, 2(2), pp. 76–82. doi: 10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.909.