Aprilia, Hanifah, and Rudy Farid. 2022. “Perancangan Brand Identity Dan Kemasan Lilypads”. VISUALIDEAS 2 (2):96-104. https://doi.org/10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.929.