Yuningsih, Cucu Retno, and Ranti Rachmawanti. 2022. “Impelentasi Teknologi Dalam Teknik Melukis”. VISUALIDEAS 2 (2):76-82. https://doi.org/10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.909.