Aprilia, H., & Farid, R. (2022). Perancangan Brand Identity dan Kemasan Lilypads. VISUALIDEAS, 2(2), 96–104. https://doi.org/10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.929