Yuningsih, C. R., & Rachmawanti, R. (2022). Impelentasi Teknologi Dalam Teknik Melukis. VISUALIDEAS, 2(2), 76–82. https://doi.org/10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.909