Fuada, S., G. . Alisrobia, M. . Hasanah, M. C. . Yustina, and D. . Rahmawati. “Penggunaan Virtual Lab. Circuit Wizard Untuk Simulasi Rangkaian High Pass Filter Pasif”. Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan, vol. 9, no. 2, Apr. 2023, doi:10.33197/jitter.vol9.iss2.2023.1010.