Surya Dhama, Ananda Meilana, Dina Sonia, and Cahyadi Agustin. 2021. “CREATING A COVID-19 PATIENT RESERVATION APPLICATION AT MUHAMMADIYAH HOSPITAL BANDUNG”. Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan 7 (3):223-28. https://doi.org/10.33197/jitter.vol7.iss3.2021.641.